Cannabis og kørsel er stadig et emne som fylder meget stort set overalt. Hvad værre er, er, at de fleste lande ikke har evidensbaserede THC-grænser etableret for chauffører. Som følge heraf varierer mængden af ​​THC i dit system, der kvalificeres som “narkokørsel”, afhængigt af hvor du er.

Selvom denne liste på ingen måde er endegyldig, så er der nedenfor en kort oversigt over, hvordan lovene om hashkørsel varierer fra land til land. Under alle omstændigheder, tjek med en advokat, hvis du er i tvivl. Generelt er det bedre at være sikker, især i sådanne sager her. Det betyder, især hvis du er udlænding, ikke at indtage hash og kører bil. Hvis du bliver fanget og testet, kan du være med til en tur, som du ville ønske, at du helst ville have sprunget over.

 

HVORFOR ANVENDES TESTS?

Der er betydelig evidens for, at forbruget af cannabis påvirker motorisk og kognitiv respons hos mange mennesker. På hvilket niveau og hvor lang tid efter forbrug er dog det presserende spørgsmål.

Af denne grund har spørgsmålet om test for funktionsnedsættelse fra cannabis længe været kontroversielt. Forskellige kropsvæsker kan også give forskellige resultater. Yderligere tester alle ’test’ faktisk ikke for THC, men snarere en metaboliseret form af lægemidlet. Det betyder, at den psykoaktive påvirkning af THC meget vel kan være fortaget.

Medicinske cannabispatienter er de mest sårbare over for sådanne tests, både i beskæftigelses- og køresituationer.

 

HVAD TESTES POLITIET FOR?

Hvad der bliver testet afhænger også af, hvor du er. Alkometer begynder at blive brugt af politiet i USA. Urinprøver er også mere almindelige på grund af deres udbredte anvendelse i beskæftigelsessektoren. I andre jurisdiktioner er blodprøver det eneste bevis, der er tilladt for retten.

Men selv her er der en del kontroverser. Pottests tester ikke for tilstedeværelsen af ​​THC. I stedet måler de niveauet af THC-COOH. Dette er en metabolit af THC, der produceres efter leverens nedbrydning af THC.

Som med mange stoftest betyder det, at du kan fejle, selvom du ikke har røget i dagevis eller endda uger. Det betyder ikke nødvendigvis, at du i øjeblikket er “høj”. Af disse grunde er sådanne tests meget upålidelige, når de bruges til at bestemme aktuel ædruelighed.

Daglige brugere og patienter har derfor en enorm risiko for at fejle enhver form for test, der måler metabolitter.

 

DE FORENEDE STATER

Der er ikke noget føderalt mandat til THC og kørsel. Hvorfor? Cannabis er stadig ikke lovligt på føderalt niveau. Når det er sagt, forsøger legaliserende stater at definere deres egne love. Bundlinie? Tjek hver stats regler. Syv stater håndhæver nu lovlige marihuanametabolitgrænser for chauffører. Disse omfatter Colorado, Iowa, Montana, Nevada, Ohio, Pennsylvania og staten Washington.

Alle disse stater, med undtagelse af Iowa, angiver lovlige THC-tærskler for blod i eksisterende love om narkotikakørsel. Iowa, Nevada, Ohio og Pennsylvania har også fastsat lovlige THC- og THC-COOH-grænser i urin.

Narkotikakørsel og alkoholrelateret kørsel er store forbrydelser i USA. Hvis en ulykke involverer ejendomsskade eller skade på andre, kan straffene omfatte fængsel. At nægte at tage en test af nogen art (blod eller urin) betragtes som et positivt svar.

Endelig er det også sandsynligt, at Californiens fritidsmarked (og love om hashkørsel) vil have en enorm indflydelse nationalt. Staten har netop forbudt forbrug af hash i et køretøj i bevægelse. For både chauffører og passagerer. Det er i forvejen ulovligt at have en åben pose hash i bilen.

Andre stater vil med stor sandsynlighed følge Californiens spor.

 

CANADA

Der er endnu ikke fastsat nationale standarder. Det er dog meget sandsynligt, at en præcis grænse vil blive indført i juli næste gang i begyndelsen af ​​det rekreative marked.

 

EUROPA

I Europa er der så mange uoverensstemmelser, at der ikke er nogen “norm”. De fleste EU-lande tester kun for aktivt THC i blodet, hvis det stoppes. Nogle EU-lande måler dog også THC-COOH. Det er en ikke-psykoaktiv metabolit. Seksten lande i Europa har fastsat THC-koncentrationer, der ikke er nul, over hvilke bilister kan retsforfølges for at køre påvirket. Af disse lande håndhæver elleve fuldblodsprøver. Dette er tilfældet på tværs af de nordiske stater, Grækenland, Irland, østeuropæiske lande og Storbritannien. Belgien, Tyskland, Luxembourg og Slovenien kræver alle blodserumprøver.

Nogle lande kræver også forskellige tests, såsom spyt. Andre kræver urin. I nogle EU-lande er tests obligatoriske. I andre er de frivillige.

Endelig springer nogle lande helt over tests og stoler på betjentens visuelle fortolkning af scenen. Hvis han eller hun bestemmer, at en test er påkrævet, forventes det, at chaufførerne underkaster sig det samme.

I hele Europa kan kun blodprøver bruges i retten. Sanktionerne varierer også mellem EU-landene. De kan variere fra bøder til kørselsforbud, som i nogle tilfælde kan vare livet ud.

Retten til at køre i Europa reguleres ikke kun af land, men af ​​EU selv. Medlemslandene udsteder kørekort i henhold til det tredje kørekortdirektiv, der blev udstedt i 2006. Dette fastslår, at “kørekort må ikke udstedes eller fornyes for ansøgere eller førere, der er afhængige af psykotrope stoffer”.

 

Hvad betyder det på land-for-land-basis? Her er et udsnit af lovgivning i hele Europa.

Østrig

Enhver kan stoppes ved mistanke. Der skal tages en blodprøve på hospitalet. Der er ingen grænser, der kvalificeres som “forringet”. Licenser kan suspenderes i mindst fire uger. Bøderne varierer fra €800-3.700.

Belgien

Mundvæsketestning kan udføres ved stoppet. Dog skal beviser komme fra en lægemiddeltest på hospitalet. Der er fastsat niveauer ikke kun for cannabis, men andre stoffer. Licenser kan suspenderes mellem en måned til fem år. Bøderne kan variere fra €1.000-10.000.

Kroatien

Politiet kan teste spyt eller urin ved stoppestedet, dog skal der tages bevislige blodprøver på et hospital. Cannabis behandles som andre illegale stoffer. Der er ingen grænser eller retningslinjer i national kørselslovgivning. Sanktionerne inkluderer bøder, licenssuspendering og endda fængsel.

Tjekkiet

Mundtlig vejsidetest kan forekomme ved stoppestedet. Blod skal dog tages på et hospital for at bevise “svækkelse”. Der er også fastsat specifikke niveauer. Licenssuspension kan forekomme fra seks måneder til et år for første gang eller mindre overtrædelser. De kan også tages i op til ti år for mere alvorlige lovovertrædelser. Fængsel er også en mulighed, hvis der er sket en alvorlig ulykke.

Danmark

Vejsideprøver er tilladt, men igen skal bilister tage en blodprøve på hospitalet, hvis dommen skal stå i retten. I modsætning til mange andre lande har de, der har en lægerecept, en særlig dispensation. Når det er sagt, er hæmmet kørsel hæmmet kørsel. Hvis der er en ulykke, skal du forvente sanktioner. Disse kan variere fra licenssuspendering, bøder og lette fængselsstraffe på højst 1,5 år.

Tyskland

Politiets ret til at stoppe og teste afhænger af, hvilken tilstand du er i. Dog tages der bevisprøver på hospitalet. Hvad værre er, er der ingen grænser for “værdiforringelse”. Når det er sagt, er der grundlæggende retningslinjer, der gælder for cannabis, såvel som andre ulovlige stoffer. Licenssuspension kan variere fra 1-3 måneder til permanent tilbagetrækning. Fængsel, medmindre der er en alvorlig ulykke, er ikke en almindelig straf.

Frankrig

Vejsidevæsketestning indføres over hele landet. Blod-, spyt- og urinprøver på hospitaler er dog det eneste bevis, der er tilladt i retten. Der er ingen specifikke grænser. Straffen omfatter licens suspension i op til tre år, bøder og fængsel. Det sidste gælder især, hvis chaufføren også er fuld.

Italien

Blodprøver er påkrævet, men vejsideprøver er tilladt. Der er ingen grænser angivet i italiensk kørselslovgivning. Licens suspensionsperioder varierer fra femten dage til fire år. Bøderne varierer fra €1.500-6.000. Fængselsstraffe kan også idømmes fra seks måneder til to år.

Luxembourg

Politiet kan teste ved vejkanten, men der kræves en blodprøve på et hospital for at blive dømt. Der er grænser for alle ulovlige stoffer skrevet ind i loven. Licenssuspensioner varierer fra en måned til livstid. Bøderne kan variere fra €250-5.000. Fængselsstraffe varierer fra otte dage til tre år.

Holland

Politiet må ikke bede om en vejsideprøve. Du skal tage en blodprøve på et hospital. Testen er dog for “svækkelse” snarere end at måle et specifikt niveau af metabolitter i blodet. Licenssuspensioner kan vare i op til fem år. Bøderne starter ved €6.000 og stiger hurtigt herfra, især hvis der har været legemsbeskadigelse. Fængselsstraffe er også en mulighed, især hvis chaufføren er hensynsløs, eller hvis der er dødsfald eller tilskadekomst.

Norge

Blodprøver på hospitalet er påkrævet, og metabolitniveauerne er fastsat. Vejsideprøver er også tilladt. Licenssuspensioner starter ved et år. Der kan idømmes bøder og fængselsstraffe kan også vare op til et år.

Polen

Politiet kan teste i vejkanten, men bevisprøven skal tages på et hospital eller politistation. Der er ingen grænser angivet. Licenser kan suspenderes fra 1-10 år. Der er en lang række bøder. Fængselsstraffe kan vare op til to år.

Portugal

Politiet kan bede dig om at tage en vejsidetest, men en blodprøve på hospitalet er påkrævet for beviser, der kan bruges i retten. Der er ingen grænser angivet. Ved domfældelse kan licenserne suspenderes fra to måneder til to år. Bøderne afhænger af forseelsens sværhedsgrad. Fængselsstraffe er også mulige, igen, afhængigt af sværhedsgraden. Hvis der er sket et uheld på grund af uagtsomhed, kan dette være helt op til tre år.

Sverige

Der kræves en bevisprøve. Der er dog intet ansvar, hvis lægemidlet tages under lægeligt tilsyn. Der er ingen grænser angivet. Licens suspensionsperioder varierer fra en måned til tre år. Fortabelse af køretøjet er også muligt. Fængselsstraffe er på højst to år.

Storbritannien

Politiet kan stoppe på baggrund af mistanke og foretage en mundtlig prøve. Bevislige blodprøver skal tages på en politistation. Der er grænser for stoftest, der er forudbestemt ved lov. Straffen omfatter mindst et års fængsel. Bøderne er ubegrænsede. Fængselsstraffe kan variere op til fjorten år, hvis der er et dødsfald.

 

HVORDAN MAN UNDGÅR AT BLIVE BUSTET

Det er klart, at forebyggende foranstaltninger er bedre end faktisk at skulle bevise din uskyld. Her er et par tips til at undgå sådanne ubehagelige møder, før de opstår.

  1. Kør ikke mens du er høj.
  2. Ryg ikke i bilen.
  3. Hav ikke åbne hashbeholdere med i bilen.
  4. Kør ikke i mindst fire timer efter indtagelse af cannabis med THC.
  5. Undgå at køre i weekenden, hvor flere handicappede er på vejen.
  6. Kør et par kilometer under hastighedsgrænsen og hold din hastighed konstant.
  7. Rengør din bil regelmæssigt; lugten af ​​hash giver politiet ret til at mistænke dig.
  8. Hvis politiet beder dig om at indrømme at du har ryget hash, skal du aldrig svare – aldrig.
  9. Hvis du bliver bedt om at tage en frivillig test, så afvis høfligt. I nogle europæiske lande er dette en mulig mulighed. Du kan anmode om at få taget en blodprøve, hvis du skal testes.