Det er et åbent spørgsmål, om ansatte behøver have et godt forhold til hinanden. Hvis de bare kan være professionelle, når de er på arbejde, er det vel ikke så vigtigt, hvordan de har det personligt med hinanden? Nej, i teorien. I virkeligheden kan ingen holde deres følelser og personlige sympatier eller antipatier helt ude af deres professionelle virke – det er trods alt derfor, vi har kontrolinstanser.

Lad ansatte lære hinanden bedre at kende

Som leder kan du ikke styre, hvad der foregår i hovedet på dine ansatte, men du er ikke helt uden magt til at ændre på, hvordan ansatte har det med hinanden. For det første kan du lade HR reagere på den friktion mellem ansatte, du er vidne til nu og her. For det andet kan du via teambuilding give dine ansatte mulighed for at lære hinanden bedre at kende uden for arbejdets meget travle rammer.

Godt humør er en forudsætning for teambuilding

Nu er det ikke fordi, teambuilding er en mirakelkur. Om ansatte får noget ud af det, afhænger langt hen ad vejen af det humør, de tropper op med. Men hvis ansatte i det mindste bare kan udvise lidt entusiasme for fx at deltage i en bagedyst eller et escape game, bliver det nemt at skabe en afslappet atmosfære, der fordrer socialt samvær. Læs mere hos World of Adventure om konkrete aktiviteter.

Se, hvorfor konflikter kan opstå

Hvis du – eller HR – er vidne til en aktivitet inden for teambuilding, får I nemt ved at danne jer indtryk af, hvordan de ansatte i firmaet har det med hinanden. Medarbejderes modvilje mod en leder bliver også nemmere at få øje på, når de ansatte befinder sig i rammer, hvor ingen formelt set har ret til at koste rundt med andre. I øvrigt kan du se de personlige særtræk, der kan give ophav til konflikter.

Bliv OBS på ansattes kommunikation

Fx kan det være, nogle af dine ansatte kommunikerer meget kortfattet, hvor der godt nok er fokus på at formidle vigtige faktuelle oplysninger, men hvor alt ”fyldet”, der gør en instruks, et spørgsmål eller en kommentar nærværende, mangler. Andre medarbejdere vil måske opfatte disse ansatte som uempatiske eller hovne. Til en kommunikationsleg vil du blive obs på denne slags talemønstre.

Hvem vil bestemme over andre?

Hvis der er tale om en aktivitet, hvor ansatte konkurrerer mod hinanden i hold, så vil der blandt de ansatte være nogle, der ser det som noget naturligt, at de indtager en lederrolle – også selv når den konkrete aktivitet lægger fokus på samarbejde mellem ligemænd. Det kan både være godt og skidt, når nogle vil være beslutningstagere. Men du får fundet ud af, hvem der er sådan, via teambuilding.

Ønsker du at afvikle teambuilding?

Ønsker du at afvikle teambuilding for dine ansatte, så skal du på jagt efter den rette aktivitet. Tag fat i et eventbureau – hør dem om, hvilke aktiviteter de kan tilbyde i dit nærområde. De kan hjælpe dig med at afklare, om en bestemt aktivitet giver mening for de ansatte, du står med i virksomheden.

Kan teambuilding gøre ansattes relationer til hinanden bedre, hvorfor så ikke prøve det?