Etablering af gangbro på loftet er en nødvendighed for boligejere. Isoleringen tager ikke skade, når der ikke trædes direkte på det. Endvidere er det også muligt at mindske skader på tagkonstruktionen eller skorstenen, ved at kunne bevæge sig på loftets gangbro.

Etablering af gangbro på loftet før efterisolering

Før igangsættelse af efterisolering af loftet laves der en grundig opmåling af loftet. I samme omfang bliver nødvendigheden af efterisolering også vurderet samt, hvilken type isoleringsmateriale der bør anvendes til den pågældende opgave. Herefter får du en grundig gennemgang, samt prisen for hele isoleringsarbejdet.

Inden efterisoleringen igangsættes foretages der etablering af gangbro på loftet. Der laves forhøjning omkring loft lemmets indgangshul og der opsættes vindspærrer langs tagfoden. Derefter kan indblæsningen af isoleringsmaterialet igangsættes.

Etablering af gangbro på loftet er en ydelse du kan tilkøbe, hvis du ønsker dette. Det kan også være du ønsker gangbroen hævet, gjort ekstra bred eller forlænget, hvis ikke den når fra ende til anden.

Gangbroens betydning for loftet og dig, som boligejer

Det er nødvendigt at kunne komme på loftet, i tilfælde af eksempelvis skader eller ved bekæmpelse af skadedyr. Derfor er det vigtigt at du kan bevæge dig frit på loftet uden, at din isolering tager skade. Betrædes isoleringen kan det trykkes flad og derefter miste sin isoleringseffekt.

De fleste boligejere benytter oftest loftet til opmagasinering, af de ting vi ikke anvender så tit i dagligdagen. Nogle bruger gangbroen til at opbevare tingene på, mens andre har indsat hylder mellem spærene. Det sikre ikke blot fri passage på gangbroen, men også at isoleringen ikke tager skade af de opmagasinerede ting.

Materialer til etablering af gangbro på loftet

Til etablering af gangbro på loftet er det nødvendigt at benytte det rette materiale. Derfor benyttes der udelukkende kvalitets forskallinger til etablering af gangbro på loftet. Det er oftest 25×100 mm uhøvlet træ der benyttes. Ved benyttelse af uhøvlet træ, mindskes det at træet flexer, hvilket du vil oplev at høvlet træ gør.