Virksomheder kigger i dag ind i et stort trusselsbillede, når man taler om IT-sikkerhed. Der er flere virksomheder store som små der oplever svigt og hackere der bryder systemerne ned. Det kan være svært for en virksomhed uden tekniske kompetencer, at skulle opsætte sikkerhedsmæssige foranstaltninger op for at beskytte deres data. IT-sikkerhed (security) er blevet an afgørende faktor for virksomheder verden over. Unit-IT har mangeårig erfaring med IT-sikkerhed, og hjælper dagligt en masse virksomheder med at opretholde et stærkt og trygt setup for virksomheder. 

En agil arbejdsplads med fokus på cyber security skal til for at virksomheder er trygge på arbejdspladsen. Det er nemlig ikke blot virksomhedens oplysninger der står på spil, men også de ansattes profil og data. 

De største trusler mod din virksomhed i relation til cyber- og informationssikkerhed

Der er en række faktorer som spiller ind når man taler om trusselsbilledet. Dem der topper listen er faktisk ansatte som laver ubevidste handlinger der fører ud i tab af sikkerhed online. Cybersikkerheden kræver et skift i fokus og holdninger, da teknologien forandrer sig med hastige skridt. 

Øget fokus på forebyggelse indenfor cyber security

Cybersikkerhedens kompleksitet og natur kræver også et opgør med de gamle sikkerhedsprincipper. Mange virksomheder tillader i dag både kunder og leverandører adgang til deres systemer og fortrolige data. Det er i dag ikke blot tilstrækkeligt at fokusere på funktionsadskillelse og need to know. Der er behov for fokus på need to protect, hvilket kræver en større involvering af virksomheden. 

Virksomheder skal dannes og informeres om IT-sikkerhed 

Det kræver nye kompetencer hos sikkerhedsfolkene, der skal kunne oversætte de ofte meget tekniske og komplekse sikkerhedsmæssige udfordringer til et risikobillede, der kan anvendes som beslutningsgrundlag for forretningen og ledelsen. Lige nu er holdningsskiftet nødvendigt for at sikre den langsigtede investering i beskyttelse mod cybertruslerne ud fra en risikovurdering, der fokuserer på beskyttelse af virksomhedens absolut mest kritiske aktiver. Det er derfor grundlæggende at virksomheder bliver oplært og uddannet indenfor cybersikkerhed for at undgå lette fejl med store konsekvenser til følge. 

Hver anden virksomhed har været udsat for minimum en sikkerhedshændelse

Små, mellemstore og store virksomheder fælles for dem er, at hver anden virksomhed har prøvet at være udsat for minimum en sikkerhedshændelse, og det er et problem. Mens de største virksomheder i Danmark investerer millioner i IT-sikkerhed har små og mellemstore virksomheder svært ved at blive skubbet i gang. Det ender ud i uheldige og trælse episoder, som kan ende med at koste dyrt økonomisk.