Forfaldsdatoen for en faktura er i udgangspunktet ikke svær at blive klog på. Men alligevel er det muligt for dig som kreditor med penge til gode hos en skyldner (eller ”debitor”) at begå nogle fejl relateret til forfaldsdato. Resultatet kan være, at du sender et inkassovarsel i utide, fordi du ikke har forstået, at pengene først bør sættes ind på din konto senere, end du troede.

Undgå irriterende datoforvirring

Dette problem hviler på en forveksling mellem forfaldsdato og betalingsdato, der i princippet godt kan være samme dag, men i praksis ikke altid er det. Forfaldsdatoen på en faktura viser, hvornår din skyldner senest skal betale regningen. Betalingsdatoen viser derimod, hvornår pengene senest skal være gået ind på din konto. Der er flere grunde til at vide om datoerne.

Forfaldsdatoen

Lad os sige, at påsken et år falder sådan, at den optager starten af en måned, hvilket fx var tilfældet i 2021, hvor skærtorsdag lå 1. april. Forfaldsdatoen for husleje, abonnementer samt kontingenter til fagforeninger falder typisk d. 1. i en måned, men selve betalingsdatoen for fakturaer med forfaldsdato d. 1. april 2021 var tirsdag d. 6. april. Hvorfor lå datoen først dér?

Betalingsdatoen

I april 2021 var det først om tirsdagen, at påsken var ovre. Det vil sige, at det først var på den dato, at bankerne kørte som normalt igen og derfor kunne behandle transaktioner. Udlejere, udbydere af internet eller fagforeninger kunne altså ikke forvente, at betalingsdatoen ville være tidligere end d. 6. april, selvom forfaldsdatoen var flere dage tidligere – altså d. 1. april.

Inkassovarsel hvornår?

Du skal derfor ikke sende et inkassovarsel, før selve betalingsdatoen er overtrådt. Hvis folk i april 2021 ikke havde betalt fx abonnement d. 7. april, ville betalingsdatoen være overskredet, og teleselskabet ville stå med en ubetalt faktura. Herfra kan et inkassovarsel i princippet blive sendt til skyldneren, hvis nu selskabet vælger ikke at forsøge sig med en rykkerskrivelse først.

Rykkerskrivelser eller ej?

Rykkerskrivelser er som sagt et middel, kreditorer kan vælge at benytte, før de sender et inkassovarsel. Dels fordi det er rarest at løse problemer med dårlige betalere uden at tage det tunge skyts i brug. Rykkerskrivelser kan du sende uendelige af, men du kan kun opkræve et rykkergebyr ad tre omgange – plus ét kompensationsgebyr, hvis skyldneren er en virksomhed.

Fakturaer forældes

Vigtigt at vide om rykkerskrivelser er dog, at en faktura kun er gyldig i 3 år fra forfaldsdatoen, og den periode forlænges ikke af, at du sender rykkere. Så selv hvis du er lidt laissez-faire med en skyldner, skal du alligevel vide, at på et tidspunkt kan du ikke forvente at få pengene igen.

Inddrag inkassofirma tidligt

Typisk vil det være godt at række ud efter et inkassofirma allerede tidligt i forløbet med en skyldner, der lader til ikke at ville (eller kunne) betale uden kraftig opfordring. Inkassofirmaer kan nemlig varetage kontakten til skyldneren med henblik på at få dine penge igen, fx via en afdragsordning – i yderste konsekvens ved at sende inkassovarsel og få en sag i fogedretten.