Der foreligger forskellige måleopgaver for en landinspektør, som mange faggrupper gør brug af. Det er alt fra offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, ejendomsmæglere med flere. Det er alle typer af tekniske opmålinger og afsætninger en landinspektør varetager. Der benyttes det seneste teknologi i forbindelse med opmålingerne, på den måde sikre vi, at vores kunder får de bedste forhold.

De forskellige måleopgaver der forekommer for en landinspektør 

Der er flere målemetoder en landinspektør kan benyttes sig af. Det er alt afhængig af projektet og dens omfang der afgører, hvilken målemetode der er passende for den stillede opgave.

Med alt det nyeste teknologiske udstyr kan landinspektøren give præcise og nuanceret målinger af det givne projekt, så de involverede partere kan danne sig et overblik over projektet og dermed være grundlaget for projektet.

Herunder kan du få en kort gennemgang af de opmålings muligheder der er for en landinspektør.

3D laserscanning

3D laserscanning anvendes til at indsamle data i 3D. Alle de indsamlede datapunkter lagres i en 3D punktsky, hvor de tilsammen danner en 3D model. Modellen benyttes ved indpasning af eks. nybyggeri i forhold til eksisterende omgivelser. Det kan også give et visuelt billede af projektet. 3D laserscanning kan laves fra forskellige vinkler, hvilket et mere nuanceret billede af projektet.

Drone Opmåling

Anvendes til opmåling af større arealer, hvor der let skabes et overblik over området. Det kan være i form af 3D-model, ortofotos, højdekurver eller enkeltstående billeder. Drone opmåling anvendes indenfor flere opgaver, som ved f.eks fikspunkt etablering og kortlægning.

Fikspunkt etablering

Afsætning af fikspunkt etablering kan foregå på forskellige måde, det kan være med nivellerinstrument, totalstation eller GPS. Det kan være opmåling af eksempelvis terræn, og veje. Fikspunkterne bliver registreret i Kort- og Matrikelstyrelsen, som er tilgængelige for videre lokale afsætninger.

Kortlægning og GIS

Det er mulig at kortlægge indenfor alt. Det kan være kort over udgravninger, planlægning af veje, ledningskort i forhold til gas og fjernvarme, samt meget mere.

Opmåling samt ledningsregistrering

Når man taler om ledningsregistrering menes det, at det er et register over opmålinger af alle ledningstyper. Det vil sige alle de ledninger der er i landet, det kan være vand, varme, telefon og fiberledninger eksempelvis.

Nivellement

Nivellement er landmåling der omfatter bestemmelse af højde og koter. Opmålingen af højde og koter vises via en nivellementsplan, som oftest indgår som projekteringsgrundlag ved nybyggeri.

Opmåling af grund

Der foretages opmålinger af de eksisterende forhold, det er i forhold til grunden eller skellinien. Opmålingerne bliver leveret digitalt, alt afhængig i opgavens type.

Situationsplaner

Situationsplaner bliver typisk bestilt af kunder forud for et nyt byggeri. Med en situationsplan i hånden, har kunden et opdateret kort, der kortlægger udmålinger af afstande og højder.

Vandløbsmåling

Til vandløbsmåling benyttes der GPS og totalstation til opmåling. Igennem specialdesignet software og arbejdsmetoder, er det muligt at opnå præcise og nøjagtige opmålinger, på relativt kort tid. Det er muligt at supplere med drone luftfotos af området.