Vi lever i dag på en måde, hvor der er næsten umuligt at undgå affald, men takket være affaldssortering kan vi på en fornuftig måde få styr på alt vores det.

Problemet er bare, at det uden tvivl var lettere, hvis vi ikke skulle stå og tage stilling til, hvor hvert eneste stykke affald skulle hen, og hvis vi bare kunne komme det hele i den samme sæk, men sådan er det ikke.

Hvordan du præcist skal klare affaldssorteringen, er bestemt af din kommune, men inden længe skal vi alle følge de samme kategorier.

Derfor har vi i denne artikel samlet svar på, hvor du skal gøre af forskelligt slags affald.

Haveaffald

Når vi taler om haveaffald, så taler vi om det haveaffald, som ikke kan gå i komposten.

I nogle kommuner kan du få dit haveaffald hentet, eller også må du selv køre med det eller få nogen til at hente det.

Sådan skiller du dig af med haveaffald, hvis du selv skal klare det.

Organisk affald

Organisk affald er det, der kan nedbrydes af naturen. Det gælder dog ikke det, vi også kalder haveaffald.

Det vil sige:

 • Alle former for mad og madrester

 • Te- og kaffefiltre

 • Blomsterafskæringer

Plastikaffald

Du må smide forskellige slags plastik i en og samme skraldespand, men det skal være rent, og så må det ikke være sammensat plastikprodukter. Du må heller ikke smide PVC-plastik i denne skraldespand.

Det vil sige:

 • Blød plastik

 • Hård plastik

Metalaffald

Du må smide alle former for metalaffald i din metalskraldespand. Du skal bare sørge for, at det er rent, men du må gerne skylle det inden.

Det vil sige:

 • Metaldåser

 • Metalfolie

 • Andre former for metalaffald som for eksempel gryder

Glasaffald

Det er kun glas, som må sorteres som glasaffald. Du skal dog ikke smide pantflasker af glas til glasaffald, da de lige så godt kan pantes. Du må ikke smide spejle til glasaffald.

Det vil sige:

 • Drikkeglas

 • Syltetøjsglas

Papiraffald

Papiraffald dækker over rent papir, som altså ikke på nogen måde er vådt og dermed ødelagt. Det dækker ikke over pap.

Det vil sige:

 • Kopipapir

 • Aviser og lignende

 • Bøger

 • Alle kuverter

Papaffald

Som nævnt så adskiller pap sig altså fra papir, når vi snakker affaldssortering, og derfor skal det sorteres for sig. Ligesom papir er det dog kun rent pap, og altså ikke noget der er vådt, som du må sortere i papaffald.

Det vil sige:

 • Pap både med og uden tape eller lignende på

 • Papkasser

 • Paprør

Restaffald

Denne skraldespand skal du bruge, hvis du står med noget, som ikke kan genanvendes eller komposteres. Det må dog ikke været farligt affald.

Det vil sige:

 • Beskidt affald af forskellig art

 • Alt det, som ikke kan sorteres på anden vis

Det øvrige

Det er i vigtigt, at du holder øje med, om noget af dit affald er farligt affald. Så skal du nemlig aflevere det på en genbrugsplads eller bede Semos om at hente dit affald.

Er der i øvrigt noget, du er i tvivl om, så spørg på genbrugspladsen.