Dårlige arbejdsstillinger og tunge løft kan have alvorlige konsekvenser både for medarbejderen og virksomheden. De alvorlige konsekvenser betyder, at dygtige medarbejdere kan være nødsaget til at forlade arbejdsmarkedet eller branchen for tidligt grundet ulykker med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Tunge løft og anden manuel håndtering af for eksempel tunge materialer, produkter eller maskiner, er en af de hyppigste årsager til arbejdsulykker.

Sådan kan skaderne forebygges

Når det handler om sikkerheden på arbejdspladsen, så kan både arbejdsgiver og de ansatte være med til at forebygge arbejdsulykker og nedslidning. Arbejdsgiveren kan for eksempel planlægge og tilrettelægge de enkelte arbejdsprocesser, så uhensigtsmæssige arbejdsstillinger- og bevægelser undgås. Dette kan for gøres ved at bruge de egnede tekniske hjælpemidler, så fysiske belastninger for kroppen mindskes.

Derudover bør man som arbejdsgiver sørge for, at nye ansatte oplæres grundigt og får en grundig instruerering i, hvordan de skal udføre arbejdet på den mest effektive, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige måde. Det kan for eksempel være en grundig introduktion til de tekniske hjælpemidler. Hvis de tekniske hjælpemidler ikke er tilstrækkelige, bør man forsøge at mindske belastningen på en anden måde.

De ansatte kan for eksempel være med inde over, hvordan en given opgave skal udføres og med hvilke hjælpemidler. På den måde får man mulighed for at arbejde uden risiko for nedslidning eller alvorlige ulykker. Derudover bør man altid overholde virksomhedens retningslinjer for sikkerhed og sundhed. Man bør også rotere mellem forskellige arbejdsprocesser og stoppe arbejdet og kontakte arbejdsgiveren, hvis jobbet alligevel indebærer en alvorlig risiko for ulykker. Derved kan man også mindske risikoen for nedslidning og ulykker.

Udover ulykker med værktøj, materialer eller andet, kan vejret også påvirke helbredet. Afkøling af kroppen kan for eksempel give ledskader i ryggen. Dette kan forebygges ved at lukke facadeåbninger eller sørge for en inddækning med en plastpresenning. Derudover kan man også mindske ulykker og nedslidning ved diverse hjælpemidler, som man kan finde her.