Når det gælder AV udstyr, er der ofte tale om en stor investering, som er vigtig, bliver udført rigtigt. Med det mener vi ikke bare, at en AV installation skal leve op til de kommunikationskrav, der er internt, men også at selve installationen passer til det fysiske miljø.

AV installationer er vigtigt for både den interne og eksterne kommunikation. Derfor er det vigtigt, at alle scenarier bliver indtænkt i løsningen.

Internt og eksternt er det vigtigt, at alle medarbejdere kan mødes under fleksible forhold. Det betyder, at et møderum skal være egnet til mere end blot en type mødeform. F.eks. skal der være mulighed for, at der kan afholdes møde, hvor der er personer, der deltager virtuelt. Det kunne f.eks. være selve mødeholderen, som er på fra en stor skræm, alle kan se. Her er det vigtigt, at der er ordentlige forhold i forhold til at skabe kommunikationen. Det vil sige, at der både skal være klar lyd til dem, der sidder i et møderum, men også at lyden – altså stemmerne fra rummet – kan kommunikeres retur til den deltager, som er med fjernt fra. Det lyder måske som en selvfølge, men mange glemmer at få indtænkt en mikrofonløsning, som er central og kan frasortere unødvendig støj.

Netop for at sikre kommunikationen og skabe de bedste rammer, anbefaler vi, at man som virksomhed involverer en AV ekspert fra start. Det giver mulighed for at se det enkelte rum an og finde den bedste løsning – ud fra både krav, scenarier og budget.

Desuden er det vigtigt for mange, at deres mødelokaler fremstår stilrene, hvorfor AV udstyr gerne må være diskret. Den slags kan et professionelt AV firma også hjælpe med.

Sidst men ikke mindst, så skal en AV installation sikre, at der er den størst tænkelige grad af brugervenlighed! Det er vigtigt, at alle medarbejdere kan finde ud af at sætte et møde eller en præsentation op.