Havedamsfisk (kaldes også for koldtvandsfisk) er en betegnelse, der dækker over en stor gruppe fisk, der er egnede til de kolde temperaturer, der er i en havedam. Gruppen af fisk omfatter blandt andet guldfisk, slørhaler og koikarper.

Har du en havedam, hvor der endnu ingen fisk er i, som du har besluttet dig for at få fisk i, er det vigtigt, at du ved, hvordan du holder disse fisk. Hertil er det også vigtigt, at du vælger de rette fisk til din havedam.

Sådan passer og plejer du fisk i havedam

Havedamsfisk kan skabe liv og en hyggelig stemning i havedammen, men det er vigtigt, at du passer og plejer dem på korrekt vis. Er du i tvivl om, hvordan du gør dette, kan du læse nærmere herunder.

Korrekt foder og korrekt fodring

Havedamsfisk er selv i stand til at afgøre, hvor meget foder de har behov for at indtage. Når du fodrer dem, skal fiskene gerne have spist færdigt inden for cirka to minutter. Herefter skulle de gerne stoppe med at spise af foderet.

Hvis der er overskydende foder i dammen, er det meget vigtigt, at du fjernet det fra vandet inden for tre minutter. Hvis der er en del foder til overs, bør du prøve at fodre med en mindre dosis næste gang, for at se, om ikke det er mere passende.

Sørger du ikke for at få fjernet det overskydende foder, vil det resultere i, at der med lethed kommer alger i din havedam. Det kan i sidste ende medføre, at de fisk, der lever i dammen bliver syge. Sørg desuden for at købe foder, der er reelt fiskefoder til damfisk.

Vigtigt at dammen er tilpasset fiskene

Én ting er, at du skal sørge for at fodre dine fisk og holde vandet rent. Hvad der dog især er afgørende er, at du skal sikre, at de kan holde sig varme gennem vinteren. Det kan du hjælpe dem godt på vej til, ved at grave dammen dyb, da det vil holde bedre på varmen.

Af denne grund rådes du til at sikre, at din havedam har en dybde på min. 75 cm., men meget gerne dybere. Du kan holde overfladen isfri med varmelegemer. Er det en mulighed for dig, kan du også flytte fiskene indendørs, når vinteren kommer.

Dine havedamsfisks stofskifte er meget nedsat om vinteren, så selvom de virker sultne, er det ikke altid sikkert, at de skal have mere foder. Foderet vil nemlig rådne i deres tarmsystem, hvilket dræber dem.